Biuletyn Android Security Bulletin zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach urządzeń z systemem Android. Poziomy poprawek zabezpieczeń z 05.07.2022 lub nowsze rozwiązują wszystkie te problemy. Najpoważniejszym z tych problemów jest krytyczna luka w zabezpieczeniach składnika System, która może prowadzić do zdalnego wykonania kodu bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

2022-07-01 szczegóły podatności na poziomie poprawki zabezpieczeń

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które mają zastosowanie do poziomu poprawek 2022-07-01.

Struktura

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnego ujawnienia informacji bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20219A-224585613 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20228A-213850092IDWysoki12, 12L

System

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20222A-228078096RCEKrytyczny12, 12L
CVE-2022-20229A-224536184RCEKrytyczny10, 11, 12, 12L
CVE-2021-0981A-191981182EoPWysoki10, 11
CVE-2022-20223A-223578534EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20226A-213644870 [ 2 ]EoPWysoki12, 12L
CVE-2022-20221A-205571133IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20224A-220732646IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20225A-213457638IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20230A-221859869IDWysoki10, 11, 12, 12L

Aktualizacje systemu Google Play

Następujące kwestie są uwzględnione w komponentach Project Mainline.

SkładnikCVE
Media Codec, komponenty Media FrameworkCVE-2022-20228

2022-07-05 szczegóły luki w zabezpieczeniach poziomu łatki bezpieczeństwa

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które mają zastosowanie do poziomu poprawki 2022-07-05.

Struktura

Luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania przez użytkownika.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20220A-219015884EoPWysoki12, 12L

Składniki jądra

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnego ujawnienia informacji bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćSkładnik
CVE-2022-20227A-216825460
Jądro nadrzędne [ 2 ]
IDWysokiJądro

Komponenty MediaTek

Te luki dotyczą komponentów MediaTek, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w MediaTek. Ocenę dotkliwości tych problemów zapewnia bezpośrednio MediaTek.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-20083A-231275475
M-MOLY00803883 *
WysokiModem 2G/3G CC
CVE-2022-21744A-231281131
M-MOLY00810064 *
WysokiModem 2G RR
CVE-2022-21767A-231275476
M-ALPS06784430 *
WysokiBluetooth
CVE-2022-21768A-231281132
M-ALPS06784351 *
WysokiBluetooth
CVE-2022-21763A-231275473
M-ALPS07044717 *
Wysokiusługi telekomunikacyjne
CVE-2022-21764A-231271468
M-ALPS07044717 *
Wysokiusługi telekomunikacyjne

Komponenty Unisoc

Te luki w zabezpieczeniach dotyczą komponentów Unisoc, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w Unisoc. Ocena dotkliwości tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez Unisoc.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-20216A-231911916
U-1867981 *
WysokiTelefonia
CVE-2022-20217A-232441378
U-1882905 *
WysokiTelefonia
CVE-2022-20236A-233124709
U-1883940 *
WysokiGPU
CVE-2022-20238A-233154555
U-1883892 *
Wysokijądro

Komponenty Qualcomm

Te luki w zabezpieczeniach dotyczą składników Qualcomm i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie zabezpieczeń Qualcomm. Ocena dotkliwości tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez Qualcomm.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-22096A-213371834
QC-CR#3105585
KrytycznyBluetooth
CVE-2022-22058A-209075540
QC-CR#2747422
QC-CR#2338216
WysokiJądro

Komponenty zamkniętego źródła Qualcomm

Te luki w zabezpieczeniach dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie bezpieczeństwa Qualcomm. Ocena dotkliwości tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez Qualcomm.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-25657A-228101835 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-25658A-228101855 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-25659A-228101819 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym