Google opublikowało styczniowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 41 podatności tego systemu, w tym 4 są krytyczne.

CERT PSE zachęca do zapoznania się ze styczniowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.

CVE

Severity

Updated AOSP versions

Framework

CVE-2021-0313

Critical

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0303

High

11

CVE-2021-0306

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0307

High

10, 11

CVE-2021-0310

High

11

CVE-2021-0315

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0317

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0318

High

8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0319

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0304

High

8.0, 8.1, 9, 10

CVE-2021-0309

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0321

High

11

CVE-2021-0322

High

9, 10, 11

CVE-2019-9376

High

8.0, 8.1, 9

CVE-2020-15999

Moderate

8.0, 8.1, 9, 10, 11

Media Framework

CVE-2016-6328

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0311

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0312

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

System

CVE-2021-0316

Critical

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2020-0471

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0308

High

8.0, 8.1, 9, 10, 11

CVE-2021-0320

High

10, 11CVE

Severity

Component

Kernel components

CVE-2020-10732

High

ELF core dumps

CVE-2020-10766

High

Speculative execution

CVE-2021-0323

High

Linux kernel

MediaTek components

CVE-2021-0301

High

ged

Qualcomm components

CVE-2020-11233

High

Kernel

CVE-2020-11239

High

Display

CVE-2020-11240

High

Camera

CVE-2020-11250

High

Audio

CVE-2020-11261

High

Display

CVE-2020-11262

High

Display

Qualcomm closed-source components

CVE-2020-11134

Critical

Closed-source component

CVE-2020-11182

Critical

Closed-source component

CVE-2020-11126

High

Closed-source component

CVE-2020-11159

High

Closed-source component

CVE-2020-11181

High

Closed-source component

CVE-2020-11235

High

Closed-source component

CVE-2020-11238

High

Closed-source component

CVE-2020-11241

High

Closed-source component

CVE-2020-11260

High

Closed-source component