Produkt Chrome
Numer CVE CVE-2020-6457
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Krytyczność7.7
OpisLuka umożliwia zdalnemu atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu.
Luka istnieje z powodu błędu „po użyciu” w komponencie rozpoznawania mowy w Google Chrome. Zdalny atakujący może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd bezużyteczny i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Udane wykorzystanie luki może pozwolić osobie atakującej na złamanie zabezpieczeń podatnego systemu.
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2020/04/stable-channel-update-for-desktop_15.html