ProduktGoogle Chrome: 100.0.4896.60 – 122.0.6261.70
Numer CVEN/A
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w silniku V8. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną stronę internetową, wywołała błąd pomylenia typów i wykonała dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może skutkować całkowitym naruszeniem bezpieczeństwa systemu.
  
Numer CVEN/A
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w silniku V8. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną stronę internetową, wywołała błąd pomylenia typów i wykonała dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może skutkować całkowitym naruszeniem bezpieczeństwa systemu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttp://chromereleases.googleblog.com/2024/02/stable-channel-update-for-desktop_27.html