ProductChrome < 106.0.5249.91
Numer CVECVE-2022-3370
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w komponencie Custom Elements w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-3373
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu granicznego podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w wersji 8. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, wywołać zapis poza granicami i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/09/stable-channel-update-for-desktop_30.html