ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 99.0.4844.84
Numer CVECVE-2022-1096
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisType confusion w komponencie V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd i wykonać dowolny kod w systemie. Luka jest aktywnie wykorzystywana.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-desktop_25.html