ProduktGoogle Chrome < 98.0.4758.80
Numer CVECVE-2022-0452
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Safe Browsing. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0453
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Reader Mode. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0454
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w ANGLE. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora na stercie i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0455
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w trybie pełnoekranowym. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia i włamać się do systemu.
Numer CVECVE-2022-0456
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Web Search. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0457
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisType confusion w komponencie V8. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0458
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Thumbnail Tab Strip. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2022-0459
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Screen Capture. Zdalny atakujące może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/02/stable-channel-update-for-desktop.html