ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 97.0.4692.99
Numer CVECVE-2022-0289
Krytyczność8.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Safe browsing. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0290
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Site isolation. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0291
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w pamięci. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i włamać się do systemu.
Numer CVECVE-2022-0292
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Fenced Frames. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i włamać się do systemu.
Numer CVECVE-2022-0293
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Web Package. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0294
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja wiadomości Push. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i włamać się do systemu.
Numer CVECVE-2022-0295
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Omnibox. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0296
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie drukowania. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0297
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Vulkan. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2022-0298
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Scheduling. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use-after-free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Pozostałehttps://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html