ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 96.0.4664.93
Numer CVECVE-2021-4052
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie aplikacji webowych. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4053
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie interfejsu użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4054
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisNiewystarczająca walidacja danych wprowadzonych przez użytkownika w autouzupełnianiu. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i sfałszować zawartość strony internetowej.
Numer CVECVE-2021-4055
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w rozszerzeniach. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4056
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka type confusion w komponencie ładującym. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4057
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie plików API. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4058
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w ANGLE. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4059
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNieprawidłowe sprawdzanie danych wejściowych w komponencie ładującym. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4061
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka type confusion w komponencie V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4062
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w BFCache. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4063
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie narzędzi programistycznych. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4064
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie przechwytywania ekranu. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4065
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie autouzupełniania. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4066
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNiedopełnienie liczby całkowitej. Zdalny atakujący może wysłać spreparowane żądanie do aplikacji, wykorzystać błąd i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4067
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie menedżera okien. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-4068
Krytyczność2.7 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisNieprawidłowe sprawdzanie poprawności danych wejściowych na nowej karcie przeglądarki. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do wykonania określonych czynności w przeglądarce i spowodować jej awarię.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/12/stable-channel-update-for-desktop.html