ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 94.0.4606.81
Numer CVECVE-2021-37977
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Garbage Collection. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-37978
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w programie Blink. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-37979
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w WebRTC. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-37980
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Sandbox. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/10/stable-channel-update-for-desktop.html