ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 94.0.4606.71
Numer CVECVE-2021-37974
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Safe Browsing. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-37975
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w silniku przeglądarki V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie. Luka jest aktywnie wykorzystywana.
Numer CVECVE-2021-37976
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNadmierna ilość danych wyjściowych w rdzeniu przeglądarki. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanej strony internetowej i uzyskania dostępu do poufnych informacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_30.html