ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 94.0.4606.61
Numer CVECVE-2021-37973
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free podczas przetwarzania treści HTML w komponencie Portals. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie. Luka jest aktywnie wykorzystywana.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_24.html