ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 94.0.4606.54
Numer CVECVE-2021-37956
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Offline Use. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-37957
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie WebGPU. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-37958
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Navigation. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
Numer CVECVE-2021-37959
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Task Manager. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-37960
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Blink graphics. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
Numer CVECVE-2021-37961
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka use-after-free w komponencie Tab Strip. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-37962
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka use-after-free w komponencie Performance Manager. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd use-after-free i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-37963
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisWyciek informacji z kanału bocznego w DevTools. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-37964
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w ChromeOS Networking. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
Numer CVECVE-2021-37966
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Compositing. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
Numer CVECVE-2021-37965
CVE-2021-37967
CVE-2021-37968
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisNieprawidłowa implementacja w Background Fetch API. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do systemu.
AktualizacjaTAK
Pozostałehttps://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_21.html