ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 93.0.4577.63
Numer CVECVE-2021-30606
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Blink. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30607
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Uprawnienia. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30608
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Web Share. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30609
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie logowania. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30610
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Extensions API. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30611
CVE-2021-30612
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka use-after-free w komponencie WebRTC. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-30613
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka use-after-free w wewnętrznych modułach Base. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-30614
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w TabStrip.
Numer CVECVE-2021-30615
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisWyciek danych między domenami w Nawigacji. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-30616
Krytyczność5.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka use-after-free w programie Media. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony internetowej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
AktualizacjaTAK
Pozostałehttps://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop_31.html