ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 92.0.4515.159
Numer CVECVE-2021-30598
CVE-2021-30599
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „type confusion” w V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30600
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „use-after-free” w drukowaniu. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30601
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „use-after-free” w interfejsie Extensions API. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30602
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „use-after-free” w WebRTC. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30603
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „race condition” w WebAudio. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30604
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka „use-after-free” w ANGLE. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html