ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 91.0.4472.77
Numer CVECVE-2021-30521
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w funkcji Autofill. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30522
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie WebAudio. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30523
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie WebRTC. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30524
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie TabStrip. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30525
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie TabGroups. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30526
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w TabStrip. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd out-of-bounds write i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30527
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie WebUI. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30528
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie WebAuthentication. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/05/stable-channel-update-for-desktop_25.html