ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 91.0.4472.114
Numer CVECVE-2021-30554
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie WebGL. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Luka jest aktywnie wykorzystywana.
Numer CVECVE-2021-30555
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie Sharing. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30556
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie WebAudio. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30557
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka use-after-free w komponencie TabGroups. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/06/stable-channel-update-for-desktop_17.html