ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 91.0.4472.101
Numer CVECVE-2021-30544
Krytyczność8.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie BFCache. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30545
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie Extensions. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30546
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie Autofill. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30547
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanych treści HTML w ANGLE. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony, wywołać błąd out-of-bounds write i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30548
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie Loader. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30549
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie Spell check. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30550
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUse-after-free w komponencie Accessibility. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30551
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisType confusion w komponencie V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanej strony i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Pozostałehttps://chromereleases.googleblog.com/2021/06/stable-channel-update-for-desktop.html