ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 89.0.4389.90
Numer CVECVE-2021-21191
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie WebRTC. Zdalny atakujący może stworzyć spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21192
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z błędem granicznym w implementacji grup kart. Zdalny atakujący może stworzyć spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21193
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie Blink. Zdalny atakujący może stworzyć spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/03/stable-channel-update-for-desktop_12.html