ProduktGoogle Chrome, wersje wcześniejsze niż 88.0.4324.146
Numer CVECVE-2021-21142
Krytyczność8.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie płatności. Zdalny atakujący mógł stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21143
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w rozszerzeniach. Zdalny atakujący mógł stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać przepełnienie bufora na stercie I wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21144
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w grupach kart. Zdalny atakujący mógł stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać przepełnienie bufora na stercie I wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21145
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free związana z czcionkami. Zdalny atakujący mógł stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-21146
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie nawigacji. Zdalny atakujący mógł stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/02/stable-channel-update-for-desktop.html