ProduktChrome < 86.0.4240.99
Numer CVECVE-2020-15993
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w funkcji drukowania. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2020-13871
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w funkcji resetAccumulator() w select.c. Zdalny atakujący może przekazać specjalnie spreparowane dane do aplikacji, wywołać błąd typu use-after-free i spowodować awarię usługi lub wykonać dowolny kod w systemie docelowym
Numer CVECVE-2020-15994
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w V8. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2020-15995
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu out-of-bounds write w V8. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu out-of-bounds write i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2020-15996
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w hasłach. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2020-15997
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w Mojo. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2020-15998
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w USB. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd typu use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2020/10/chrome-for-android-update_31.html