ProduktChrome < 86.0.4240.111
Numer CVECVE-2020-16000
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka istnieje z powodu nieprawidłowej implementacji w Blink w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i przejąć kontrolę nad systemem.
  
Numer CVECVE-2020-16001
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka istnieje z powodu błędu użycia po zwolnieniu w komponencie multimediów w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2020-16002
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka istnieje z powodu błędu użytkowania po zwolnieniu w komponencie PDFium w Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, oszukać ofiarę, aby ją odwiedziła, wywołać błąd use-after-free i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2020-15999
Krytyczność8.4/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka istnieje z powodu błędu granicznego w bibliotece typu freetype podczas przetwarzania plików TTF. Osoba atakująca zdalnie może przekazać specjalnie spreparowany plik TTF z glifami PNG Sbit do aplikacji, wyzwolić przepełnienie buforu opartego na sterty i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Uwaga, ta luka jest aktywnie wykorzystywana.
  
Numer CVECVE-2020-16003
Krytyczność5.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka istnieje z powodu błędu użytkowania po zwolnieniu podczas drukowania w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną stronę internetową, wywołać błąd po zakończeniu użytkowania i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2020/10/stable-channel-update-for-desktop_20.html