ProduktGoogle Chrome <103.0.5060.114
Numer CVECVE-2022-2294
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje z powodu błędu granicznego w implementacji WebRTC. Zdalny atakujący może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną witrynę, wywołać przepełnienie bufora na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może spowodować całkowite złamanie luki w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2295
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w komponencie V8 w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd pomylenia typów i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może spowodować całkowite złamanie luki w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2296
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H]
OpisLuka wynika z błędu „use-after-free” w komponencie Chrome OS Shell w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie luki może umożliwić atakującemu złamanie luki w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/07/stable-channel-update-for-desktop.html