ProduktGoogle Chrome  < 100.0.4896.75.
Numer CVECVE-2022-1232
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w komponencie V8 w przeglądarce Google Chrome. Zdalny napastnik może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd pomylenia typów i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/04/stable-channel-update-for-desktop.html