ProduktFortiWAN, wersja 4.5.7 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-26102
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu „path traversal” może pozwolić zdalnemu, nieuwierzytelnionemu atakującemu na usunięcie plików w systemie poprzez wysłanie spreparowanego żądania POST. Usunięcie określonych plików konfiguracyjnych spowoduje zresetowanie hasła administratora do wartości domyślnej.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-048