ProduktFortiClient 7.0.0
FortiClient 6.4.6 i wcześniejsze
FortiClient 6.2.x
FortiClient 6.0.x
FortiClient EMS 7.0.0
FortiClient EMS 6.4.6 i wcześniejsze
FortiClient EMS 6.2.x
FortiClient EMS 6.0.x
Numer CVECVE-2021-32592
Krytyczność7.6 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w ścieżce wyszukiwania w FortiClient i FortiClient EMS może umożliwić atakującemu wykonanie ataku DLL Hijack za pośrednictwem biblioteki złośliwego silnika OpenSSL w ścieżce wyszukiwania.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-088