ProduktWersja FortiProxy od 7.2.0 do 7.2.4
Wersja FortiProxy od 7.0.0 do 7.0.10
FortiOS w wersji 7.2.0 do 7.2.4
FortiOS w wersji 7.0.0 do 7.0.11
FortiOS w wersji 6.4.0 do 6.4.12
FortiOS w wersji 6.2.0 do 6.2.14
Numer CVECVE-2023-29183
Krytyczność7.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:X/RC:R
OpisNiewłaściwa neutralizacja danych wejściowych podczas generowania strony internetowej („Cross-site Scripting”) luka w zabezpieczeniach [CWE-79] w FortiOS i FortiProxy GUI może pozwolić uwierzytelnionej osobie atakującej na wyzwolenie wykonania złośliwego kodu JavaScript poprzez spreparowane ustawienia zarządzania gośćmi.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-106