Produkt750-810x < FW 22, Patch 2
750-811x < FW 27
750-820x < FW 22, Patch 2 < 03.03.08 (80)  
750-821x < FW 27 < 04.03.03 (70) < FW 22, Patch 2  
751-9301 < FW 27 < 04.03.03 (72)
751-9401 < FW 27 < 04.03.03 (72)  
752-8303 < FW 27 < FW 22, Patch 2  
762-4x0x < FW 27 < FW 22, Patch 2  
762-5x0x < FW 22, Patch 2 < FW 27  
762-6x0x < FW 27 < FW 22, Patch 2
Numer CVECVE-2023-48795
Krytyczność5.9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisLuka Terrapin w protokole transportowym SSH stwarza ryzyko, umożliwiając zdalnym atakującym naruszenie integralności połączeń, co może prowadzić do obniżenia wersji lub wyłączenia krytycznych funkcji bezpieczeństwa.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2024-014/