ProduktSwitch: 852-111/000-001
Numer CVECVE-2022-3843
Krytyczność9.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisW przełączniku niezarządzanym WAGO (852-111/000-001) w wersji oprogramowania sprzętowego 01 nieudokumentowany interfejs konfiguracyjny bez autoryzacji umożliwia zdalnemu atakującemu odczyt informacji systemowych i skonfigurowanie ograniczonego zestawu parametrów.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-055/