ProduktSpectrum Power 7 Wszystkie wersje < V23Q3
Numer CVECVE-2023-38557
Krytyczność8,2/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisProdukt, którego dotyczy problem, przypisuje nieprawidłowe prawa dostępu do skryptu aktualizacji. Może to pozwolić uwierzytelnionemu lokalnemu atakującemu na wstrzyknięcie dowolnego kodu i zwiększenie uprawnień.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-357182.html