Firma Schneider Electric poinformowała o lukach bezpieczeństwa w oprogramowaniu U.motion Builder, umożliwiających zdalne wywołanie kodu, nieuprawniony dostęp czy wywołanie szkodliwych zapytań SQL. Aktualnie nie są dostępne żadne aktualizacje oprogramowania, usuwające podatności.

Wykryto podatności w 7 obszarach:

 • SQL Injection
  nieuwierzytelniony użytkownik może wywołać szkodliwe zapytania SQL
 • Przechodzenie po drzewie katalogów (Path Traversal)
  nieuwierzytelniony użytkownik może wywołać szkodliwy kod i pobrać pliki
 • Niewłaściwe uwierzytelnianie (Improper Authentication)
  możliwe jest obejście uwierzytelniania przez przesłanie w ciasteczkach HTTP odpowiednio spreparowanego ID sesji
 • Używanie zakodowanych na sztywno haseł (Use of hard-coded password)
  dostęp do aplikacji przez przeglądarkę jest zabezpieczony domyślnym hasłem
 • Niewłaściwa kontrola dostępu (Improper access control)
  napastnik może wykorzystać błędy w konfiguracji do wywołania kodu jako root
 • Blokada dostępu (Denial of Service)
  nieuwierzytelniony użytkownik może wywołać restart systemu
 • Wyciek informacji (Information exposure through an error message)
  nieuwierzytelniony użytkownik może pobrać informacje, do których nie ma uprawnień

ICS-CERT zaleca minimalizowanie ryzyka poprzez:

 • ograniczenie dostępu do systemu z sieci Internet;
 • oddzielenie sieci, w których pracuje system, od pozostałych sieci firmowych zaporami sieciowymi;
 • używanie VPN do zdalnych połączeń z systemem.

CERT PSE zachęca do zapoznania się z informacją o podatnościach na stronie producenta i śledzenia wpisów na stronie CERT, gdzie będziemy informować o aktualizacjach.

Security Notification – U.motion Builder Software

ICS-CERT Advisory (ICSA-17-180-02)