W dniu 12 maja firma SAP wydała aktualizacje bezpieczeństwa, które obejmują 18 nowych poprawek w tym 6 jest krytyczna i 4 ma priorytet  “wysoki”.

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z notami na SAP Security Patch Day i zastosowania niezbędnych aktualizacji.

Pełna lista poprawek:

Note# Title Priority CVSS
2835979 [CVE-2020-6262Code Injection vulnerability in Service Data Download
Product – SAP Application Server ABAP, Versions –  2008_1_46C, 2008_1_620, 2008_1_640, 2008_1_700, 2008_1_710, 740
Hot News 9.9
2622660 Update to Security Note released on April 2018 Patch Day:
Security updates for the browser control Google Chromium delivered with SAP Business Client
Product – SAP Business Client, Version – 6.5
Hot News 9.8
2885244 [CVE-2020-6242Missing Authentication check in SAP Business Objects Business Intelligence Platform (Live Data Connect)
Product
 – SAP Business Objects Business Intelligence Platform (Live Data Connect), Versions – 1.0, 2.0, 2.x 
Hot News 9.8
2917275 [CVE-2020-6248Code injection in SAP Adaptive Server Enterprise (Backup Server)
Product – SAP Adaptive Server Enterprise (Backup Server), Version –  16.0
Hot News 9.1
2863731 Update to Security Note released on April 2020 Patch Day:
[CVE-2020-6219Deserialization of Untrusted Data in SAP Business Objects Business Intelligence Platform (CR .Net SDK WebForm Viewer)
Product – SAP Business Objects Business Intelligence Platform (CrystalReports WebForm Viewer), Versions – 4.1, 4.2 
Hot News 9.1
2917090 [CVE-2020-6252Information Disclosure in SAP Adaptive Server Enterprise (Cockpit)
Product – SAP Adaptive Server Enterprise (Cockpit), Version – 16.0
Hot News 9
2916927 [CVE-2020-6241SQL Injection vulnerability in SAP Adaptive Server Enterprise
Product – SAP Adaptive Server Enterprise, Version – 16.0
High 8.8
2915585 [CVE-2020-6243Code Injection in SAP Adaptive Server Enterprise (XP Server on Windows Platform)
Product – SAP Adaptive Server Enterprise (XP Server on Windows Platform), Versions – 15.7, 16.0 
High 8
2908560 [CVE-2020-6249SQL Injection vulnerability in SAP Master Data Governance(MDG)
Product – SAP Master Data Governance, Versions – S4CORE 101; S4FND 102, 103, 104; SAP_BS_FND 748 
High 7.7
2917273 [CVE-2020-6253SQL Injection vulnerability in SAP Adaptive Server Enterprise (Web Services)
Product – SAP Adaptive Server Enterprise (Web Services), Versions – 15.7, 16.0 
High 7.2
2911801 [CVE-2020-6244Binary planting vulnerability in SAP Business Client
Product – SAP Business Client, Version – 7.0
Medium 7
2917022 [CVE-2020-6250Information Disclosure in SAP Adaptive Server Enterprise
Product – SAP Adaptive Server Enterprise, Version – 16.0
Medium 6.8
2828558 [CVE-2020-6245Multiple Vulnerabilities in SAP Business Objects Business Intelligence Platform
Additional CVEs 
– CVE-2020-6247CVE-2020-6251
Product – SAP Business Objects Business Intelligence Platform, Version – 4.2
Medium 6.5
2920548 [CVE-2020-6259Missing authorization check in SAP Adaptive Server Enterprise
Product – SAP Adaptive Server Enterprise, Versions – 15.7, 16.0 
Medium 6.5
2913293 [CVE-2020-6254Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in SAP Enterprise Threat Detection
Product – SAP Enterprise Threat Detection, Versions – 1.0, 2.0
Medium 6.1
2912747 [CVE-2020-6256Missing Authorization check in SAP Master Data Governance
Product – SAP Master Data Governance, Versions – 748, 749, 750, 751, 752, 800, 801, 802, 803, 804 
Medium 5.4
2907781 [CVE-2020-6257Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in SAP Business Objects Business Intelligence Platform (CMC and BI launchpad)
Product – SAP Business Objects Business Intelligence Platform (CMC and BI launchpad), Version – 4.2
Medium 5.4
2732527 Update to Security Note released on March 2019 Patch Day:
Potential Oracle attack on OPC UA server in SAP Plant Connectivity
Product – SAP Plant Connectivity, Versions – 15.1, 15.2, 15.3, 15.4
Medium 5.3
2856923 [CVE-2020-6240Denial of service (DOS) in SAP NetWeaver Application Server ABAP (Web Dynpro ABAP)
Product – SAP NetWeaver AS ABAP (Web Dynpro ABAP), Version – SAP_UI 750, 752, 753, 754; SAP_BASIS 700, 710, 730, 731, 804 
Medium 5.3
2735924 Update to Security Note released on September 2019 Patch Day:
[CVE-2019-0352] Improper session management in SAP Business Objects Business Intelligence Platform(CMC)
Product – SAP Business Objects Business Intelligence Platform, Versions – before 4.1, 4.2 and 4.3
Medium 4.3
2915429 Update 1 to Security Note 2735924 – [CVE-2019-0352] Improper session management in SAP Business Objects Business Intelligence Platform(CMC)
Product – SAP Business Objects Business Intelligence Platform, Versions – before 4.1, 4.2 and 4.3
Medium 4.3
2915429 [CVE-2020-6258Missing Authorization check in SAP Identity Management
Product – SAP Identity Management, Version – 8.0
Medium 4.3