W dniu 13 kwietnia firma SAP wydała aktualizacje bezpieczeństwa, która obejmuje 14 nowych poprawek w tym 3 są krytyczne.

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z notami na SAP Security Patch Day i zastosowania niezbędnych aktualizacji.

Pełna lista poprawek:

Note# Title Priority CVSS
2622660 Update to Security Note released on August 2018 Patch Day:
Security updates for the browser control Google Chromium delivered with SAP Business Client
Product – SAP Business Client, Version – 6.5
Hot News 10
3040210 [CVE-2021-27602Remote Code Execution vulnerability in Source Rules of SAP Commerce
Product – SAP Commerce, Versions – 1808, 1811, 1905, 2005, 2011
Hot News 9.9
3022422 Update to Security Note released on March 2021 Patch Day:
[CVE-2021-21481Missing Authorization Check in SAP NetWeaver AS JAVA (MigrationService)
Product – SAP NetWeaver AS JAVA (MigrationService), Versions – 7.10, 7.11, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Hot News 9.6
3017908 [CVE-2021-21482Information Disclosure in SAP NetWeaver Master Data Management
Product – SAP NetWeaver Master Data Management, Versions – 710, 710.750
High 8.3
3017823 [CVE-2021-21483Information Disclosure in SAP Solution Manager
Product – SAP Solution Manager, Version – 7.20
High 8.2
2993132 Update to Security Note released on December 2020 Patch Day:
[CVE-2020-26832Missing Authorization check in SAP NetWeaver AS ABAP and SAP S4 HANA (SAP Landscape Transformation)
Product – SAP NetWeaver AS ABAP (SAP Landscape Transformation – DMIS), Versions – 2011_1_620, 2011_1_640, 2011_1_700, 2011_1_710, 2011_1_730, 2011_1_731, 2011_1_752, 2020
Product – SAP S4 HANA (SAP Landscape Transformation), Versions – 101, 102, 103, 104, 105
High 7.6
3039649 [CVE-2021-27608Unquoted Search Path in SAPSetup
Product – SAP Setup, Version – 9.0
High 7.5
3001824 [CVE-2021-21485Information Disclosure in SAP NetWeaver AS for Java (Telnet Commands)
Product – SAP NetWeaver AS for JAVA (Telnet Commands), Versions – ENGINEAPI – 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, ESP_FRAMEWORK – 7.10, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, SERVERCORE – 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, J2EE-FRMW – 7.10, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
High 7.4
3027937 [CVE-2021-27598Improper Access Control in SAP NetWeaver AS for Java (Customer Usage Provisioning Servlet)
Product – SAP NetWeaver AS for JAVA (Customer Usage Provisioning Servlet), Versions – 7.31, 7.40, 7.50
Medium 6.5
3028729 [CVE-2021-27603Denial of Service(DoS) in SAP NetWeaver AS of ABAP
Product – SAP NetWeaver AS for ABAP, Versions – 731, 740, 750
Medium 6.5
3012277 [CVE-2021-27599Information Disclosure in SAP Process Integration (Integration Builder Framework)
Product – SAP Process Integration (Integration Builder Framework), Versions – 7.10, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Medium 6.5
3036436 [CVE-2021-27604Potential XXE Vulnerability in SAP Process Integration (ESR Java Mappings)
Product – SAP Process Integration (Enterprise Service Repository JAVA Mappings), Versions – 7.10, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Medium 6.5
3024414 [CVE-2021-27600Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in SAP Manufacturing Execution (System Rules)
Product – SAP Manufacturing Execution (System Rules), Versions – 15.1, 15.2, 15.3, 15.4
Medium 6.4
2963592 [CVE-2021-27601Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in SAP NetWeaver AS Java (Applications based on HTMLB for Java)
Product – SAP NetWeaver AS for Java (Applications based on HTMLB for Java)  , Versions – EP-BASIS – 7.10, 7.11, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, FRAMEWORK-EXT – 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, FRAMEWORK – 7.10, 7.11
Medium 5.4
3036679 Update to Security Note released on October 2011 Patch Day:
Update 1 to Security Note 1576763: Potential information disclosure relating to usernames
Product – SAP NetWeaver AS ABAP , Versions – 7.30
Medium 5.3
2976947 Update to Security Note released on March 2021 Patch Day:
[CVE-2021-21491Reverse TabNabbing vulnerability in SAP NetWeaver Application Server Java (Applications based on Web Dynpro Java)
Product – SAP NetWeaver Application Server Java (Applications based on Web Dynpro Java), Versions – 7.00, 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 731, 7.40, 7.50
Medium 4.7
3030948 [CVE-2021-27609Missing Authorization check in SAP Focused RUN
Product – SAP Focused RUN, Versions – 200, 300
Medium 4.6
3025637 [CVE-2021-21492Content spoofing in NetWeaver AS Java HTTP Service
Product – SAP NetWeaver AS for JAVA (HTTP Service), Versions – 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Medium 4.3