W dniu 12 stycznia firma SAP wydała aktualizacje bezpieczeństwa, która obejmuje 10 nowych poprawek w tym 5 jest krytycznych.

CERT PSE zachęca administratorów do zapoznania się z notami na SAP Security Patch Day i zastosowania niezbędnych aktualizacji.

Pełna lista poprawek:

Note# Title Priority CVSS
2622660 Update to security note released on April 2018 Patch Day:
Security updates for the browser control Google Chromium delivered with SAP Business Client
Product – SAP Business Client, Version – 6.5
Hot News 10
2986980 [CVE-2021-21465Multiple vulnerabilities in SAP Business Warehouse (Database Interface)
Additional CVE – CVE-2021-21468
Product – SAP Business Warehouse, Versions – 710, 711, 730, 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 782
Hot News 9.9
2999854 [CVE-2021-21466Code Injection in SAP Business Warehouse and SAP BW/4HANA
Product – SAP Business Warehouse, Versions – 700, 701, 702, 711, 730, 731, 740, 750, 782
Product – SAP BW4HANA, Versions – 100, 200
Hot News 9.9
2983367 Update to security note released on December 2020 Patch Day:
[CVE-2020-26838Code Injection vulnerability in SAP Business Warehouse (Master Data Management) and SAP BW4HANA
Product – SAP Business Warehouse, Versions – 700, 701, 702, 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 782
Product – SAP BW4HANA, Versions – 100, 200
Hot News 9.1
2979062 Update to security note released on November 2020 Patch Day:
[CVE-2020-26820Privilege escalation in SAP NetWeaver Application Server for Java (UDDI Server)
Product – SAP NetWeaver AS JAVA, Versions – 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Hot News 9.1
3000306 [CVE-2021-21446Denial of service (DOS) in SAP NetWeaver AS ABAP and ABAP Platform
Product – SAP NetWeaver AS ABAP, Versions – 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755
High 7.5
2863397 Update to security note released on January 2020 Patch Day:
[CVE-2020-6307Missing Authorization Check in Automated Note Search Tool (SAP_BASIS)
Product – Automated Note Search Tool (SAP Basis), Versions – 7.0, 7.01,7.02, 7.31, 7.4, 7.5, 7.51, 7.52, 7.53 and 7.54 
Medium 6.5
2826528 Update to security note released on April 2020 Patch Day:
[CVE-2020-6224Information Disclosure in SAP NetWeaver Application Server Java (HTTP Service)
Product – SAP NetWeaver AS Java (HTTP Service), Versions – 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Medium 6.2
2984034 [CVE-2021-21445Header Manipulation vulnerability in SAP Commerce Cloud
Product – SAP Commerce Cloud, Versions – 1808, 1811, 1905, 2005, 2011
Medium 5.4
2965154 [CVE-2021-21447Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Web Intelligence HTML interface)
Product – SAP BusinessObjects Business Intelligence platform (Web Intelligence HTML interface), Versions – 410, 420
Medium 5.4
2912747 Update to security note released on May 2020 Patch Day:
[CVE-2020-6256Missing Authorization check in SAP Master Data Governance
Product – SAP Master Data Governance, Versions – 748, 749, 750, 751, 752, 800, 801, 802, 803, 804 
Medium 5.4
2971163 Update to security note released on December 2020 Patch Day:
[CVE-2020-26816Missing Encryption in SAP NetWeaver AS Java (Key Storage Service)
Product – SAP NetWeaver AS JAVA (Key Storage Service), Versions – 7.10, 7.11, 7.20 ,7.30, 7.31, 7.40, 7.50
Medium 5.4
2992269 [CVE-2021-21448Information Disclosure in SAP GUI for Windows
Product – SAP GUI FOR WINDOWS, Version – 7.60
Medium 5.3
2993032 [CVE-2021-21469Information Disclosure in SAP NetWeaver Master Data Management
Product – SAP NetWeaver Master Data Management, Versions – 7.10, 7.10.750, 710
Medium 5.3
3002617 [Multiple CVEs] Improper Input Validation in SAP 3D Visual Enterprise Viewer
CVEs – CVE-2021-21449CVE-2021-21457CVE-2021-21458CVE-2021-21459CVE-2021-21450CVE-2021-21451CVE-2021-21452CVE-2021-21453, CVE-2021-21454CVE-2021-21455CVE-2021-21456, CVE-2021-21460CVE-2021-21461CVE-2021-21462CVE-2021-21463, CVE-2021-21464
Product – SAP 3D Visual Enterprise Viewer, Version – 9.0
Medium 4.3
3008422 [CVE-2021-21467Missing Authorization check in SAP Banking Services (Generic Market Data)
Product – SAP Banking Services (Generic Market Data), Versions – 400, 450, 500
Medium 4.3
3000291 [CVE-2021-21470XML External Entity vulnerability in SAP EPM add-in
Product – SAP EPADD-IN, Versions – 2.8, 1010
Low 3.6