ProduktCX-Drive V3.00 i starsze
Numer CVECVE-2022-46282
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu błędu użycia po zwolnieniu. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanego pliku i wykonania dowolnego kodu w systemie docelowym.
  
AktualizacjaNO
Linkhttp://jvn.jp/en/vu/JVNVU92689335/index.html