ProduktiPadOS: 17.0 – 17.3.1 21D61 Apple iOS: 17.0 21A326 – 17.3.1 21D61
Numer CVECVE-2024-23243
Krytyczność2,9/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowo nałożonych ograniczeń bezpieczeństwa w ramach funkcji Dostępność. Złośliwa aplikacja może odczytać poufne informacje o lokalizacji.
  
Numer CVECVE-2024-23225
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego w jądrze systemu operacyjnego. Złośliwa aplikacja może spowodować uszkodzenie pamięci i wykonanie dowolnego kodu w systemie docelowym. Uwaga: luka jest aktywnie wykorzystywana w środowisku naturalnym.
  
Numer CVECVE-2024-23296
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego w RTKit. Złośliwa aplikacja może spowodować uszkodzenie pamięci i wykonanie dowolnego kodu w systemie docelowym. Uwaga: luka jest aktywnie wykorzystywana w środowisku naturalnym.
  
Numer CVECVE-2024-23256
Krytyczność2,1/10
CVSSAV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C]
OpisLuka wynika z błędu przeglądarki Safari. Zablokowane karty użytkownika mogą być przez chwilę widoczne podczas przełączania grup kart, gdy włączone jest zablokowane przeglądanie prywatne.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.apple.com/en-us/HT214081