ProduktiCloud dla Windows, wersje wcześniejsze niż 12.5
Numer CVECVE-2021-30779
CVE-2021-30785
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania plików obrazów w ImageIO. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia spreparowanego obrazu, spowodować uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.apple.com/en-us/HT212607