ProductSafari <  ver 15.2
Numer CVECVE-2021-30934
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu błędu granicznego w oprogramowaniu WebKit. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, spowodować uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30936
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w oprogramowaniu WebKit podczas przetwarzania zawartości HTML. Zdalny napastnik może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30951
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w oprogramowaniu WebKit podczas przetwarzania zawartości HTML. Zdalny napastnik może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30952
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z przepełnienia liczby całkowitej w oprogramowaniu WebKit. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie liczby całkowitej i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30984
Krytyczność 
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C]
OpisLuka wynika z sytuacji wyścigu w oprogramowaniu WebKit. Użytkownik lokalny może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołania wyścigu i wykonania dowolnego kodu w systemie.
Numer CVECVE-2021-30953
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego podczas przetwarzania zawartości HTML w oprogramowaniu WebKit. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do otwarcia jej za pomocą zaatakowanego oprogramowania, wywołać błąd odczytu poza granicami i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30954
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w oprogramowaniu WebKit. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej witryny, wywołać błąd związany z typami i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.apple.com/en-ca/HT212982 https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021121510