W dniu 16 października firma Adobe opublikowała poprawkę do aplikacji Adobe Flash Player, która łata groźną podatność CVE-2017-11292, na którą istnieje exploit (0-day). Wykorzystanie podatności umożliwia zdalne wywołanie kodu.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynem zabezpieczeń firmy Adobe:

APSB17-32 Security updates available for Adobe Flash Player