Niespełna tydzień po opublikowaniu majowego biuletynu bezpieczeństwa firma Adobe wydała kolejne zalecenia, dotyczące Adobe Acrobat, Acrobat Reader i Photoshop CC.

Biuletyn APSB18-09 ma najwyższy priorytet, poprawiono w nim 24 krytyczne podatności w programach Acrobat oraz Acrobat Reader. Umożliwiają one zdalne wywołanie kodu oraz ujawnienie informacji. Aktualne wersje to:

  • Acrobat DC, Acrobat Reader DC: 2018.011.20040
  • Acrobat 2017, Acrobat Reader DC: 2017.011.30080
  • Acrobat DC, Acrobat Reader DC (Classic 2015): 2015.006.30418

Ponadto opublikowano biuletyn APSB18-17, w którym zawarto poprawkę do jednej krytycznej podatności Adobe Photoshop CC w wersjach 2017 i 2018. Aktualne wersje to odpowiednio 18.1.4 i 19.1.4 .

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynami zabezpieczeń firmy Adobe i zainstalowanie niezbędnych aktualizacji:

APSB18-09 Security updates available for Adobe Acrobat and Reader
APSB18-17 Security updates available for Adobe Photoshop CC