W dniu 13 lutego, firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager. Usuwają one luki w zabezpieczeniach cross-site scripting (CVE-2018-4875) oceniane jako umiarkowanie groźne oraz poważną lukę w zabezpieczeniach cross-site scripting (CVE-2018-4876) w Apache Sling XSS.

Firma Adobe wydała również aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader dla systemów Windows i Macintosh. Dotyczą one krytycznych luk, które potencjalnie mogą umożliwić atakującemu przejęcie kontroli nad systemem.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynem zabezpieczeń firmy Adobe:

Security updates available for Adobe Experience Manager | APSB18-04

Security updates available for Adobe Acrobat and Reader | APSB18-02

oraz zastosowanie niezbędnych aktualizacji.