Produkte-Design, wszystkie wersje do 1.12.20004 włącznie
Numer CVECVE-2022-28702
Krytyczność6.1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisOsoba atakująca, której uda się wykorzystać te luki, może zainstalować złośliwe oprogramowanie działające z uprawnieniami SYSTEM, naruszając poufność, integralność i dostępność maszyny docelowej.
  
Numer CVECVE-2022-29483
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisOsoba atakująca może spróbować wykorzystać te luki, tworząc określone pliki na maszynie docelowej, powodując atak DoS na maszynie docelowej lub eskalację uprawnień użytkownika lokalnego do użytkownika SYSTEMU. Wymagałoby to fizycznego dostępu do maszyny przez atakującego i odblokowania maszyny.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-004_en.pdf