ProductNSD570, interfejs liniowy G3LE v3.25 do v3.41 NSD570, interfejs LAN G3LM v1.03 do v1.17
Numer CVECVE-2019-12256
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisWysyłając pakiet IPv4 ze specjalnie spreparowanymi opcjami, osoba atakująca może spowodować awarię zadania sieciowego lub wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2019-12258
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:
OpisWysyłając pakiety TCP ze spreparowanymi opcjami TCP, osoba atakująca może spowodować zresetowanie sesji TCP, wywołując warunek odmowy usługi
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2019-12260
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisWysyłając pakiety TCP ze zniekształconym polem Urgent Point TCP, osoba atakująca może potencjalnie spowodować awarię aplikacji lub wykonać dowolny kod.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2019-12261
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisWysyłając pakiety TCP ze zniekształconym polem Urgent Point TCP, osoba atakująca może potencjalnie spowodować awarię aplikacji lub wykonać dowolny kod.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2019-12262
Krytyczność7.1/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:L/E:P/RL:O/RC:C
OpisWysyłając pakiety TCP ze zniekształconym polem Urgent Point TCP, osoba atakująca może potencjalnie spowodować awarię aplikacji lub wykonać dowolny kod.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2019-12263
Krytyczność8.1/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisWysyłając pakiety TCP ze zniekształconym polem Urgent Point TCP, osoba atakująca może potencjalnie wywołać wyścig, który może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1KHW003577&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch