ProduktPCM600 – wersja 2.11 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-2513
Krytyczność7.1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:X/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje w wyeksportowanym pliku kopii zapasowej zawartym w wymienionych powyżej wersjach produktu. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę, odczytując poświadczenia użytkownika z pliku kopii zapasowej, umożliwiając atakującemu przejęcie kontroli nad produktem.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2NGA001518&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch