ProduktAC 800PEC – wiele wersji i modeli
DT2S – wersja 1.0.0.2 i wcześniejsze
SYNCHROTACT – wiele wersji i modeli
UNIREC dla Marines – wersja 5.0.08 i wcześniejsze
UNITROL 6000 – wiele wersji i modeli
Numer CVECVE-2022-3353
Krytyczność5.9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisOsoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może zmusić stos komunikacyjny IEC 61850 MMS-serwer do zaprzestania akceptowania nowych połączeń MMS-klient. Ponowne uruchomienie AC 800PEC i opartych na nim produktów jest wymagane, aby ponownie włączyć komunikację IEC 61850 MMS-serwer w celu akceptowania nowych połączeń MMS-klient. Podczas fazy restartu podstawowa funkcjonalność AC 800PEC jest niedostępna.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3353 https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3BHS910120&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch