Produkt800xA, oprogramowanie sterujące dla AC 800M1   
Serwer OPC dla AC 800M, wersja 5.1.0-x, 5.1.1-x, 6.0.0-1 do 6.0.0-3 Control Builder Safe, wersja 1.x i 2.0, w tym:   
Serwer OPC dla AC 800M, wersja 5.1.1-1 i 6.0.0-1 Kompaktowy pakiet produktów — sterowanie i we/wy   
Serwer OPC dla AC 800M, wersja: 5.1.0-x, 5.1.1-x, 6.0.0-x
Numer CVECVE-2021-22284
Krytyczność8.4/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
OpisUwierzytelniony użytkownik zdalny o niskich uprawnieniach, który z powodzeniem wykorzysta tę lukę, może wstawić i wykonać dowolny kod w węźle, na którym działa serwer AC800M OPC.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7PAA000908&Action=Launch