ProductSPIET800: Oprogramowanie układowe w wersji A_B lub wcześniejszej
PNI800: Oprogramowanie układowe w wersji A_B lub wcześniejszej
Numer CVECVE-2021-22285
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na błędy w obsłudze pakietów poza kolejnością, które mogą spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać na żądania oparte na sieci Ethernet. Wynikający z tego stan odmowy usługi nie zostanie rozwiązany samoczynnie i wymaga ponownego uruchomienia w celu przywrócenia normalnego działania.
  
Numer CVECVE-2021-22286
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na specjalnie sformatowane pakiety protokołu IET, które mogą spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać. Wynikający z tego stan odmowy usługi nie zostanie rozwiązany samoczynnie i wymaga ponownego uruchomienia w celu przywrócenia normalnego działania.
  
Numer CVECVE-2021-22288
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na pewne rodzaje nieoczekiwanego ruchu, który może spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać. Wynikający z tego stan odmowy usługi nie zostanie rozwiązany samoczynnie i wymaga ponownego uruchomienia w celu przywrócenia normalnego działania.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-097-02