ProduktABB Ability Symphony Plus S+ Operations – wiele wersji
Numer CVECVE-2023-0228
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:W/RC:C
OpisNieautoryzowany klient, który może połączyć się z serwerami S+ Operations (sieć HMI) może działać jako legalny klient S+ Operations, odczytywać dowolne dane i zmieniać ich konfigurację, co może skutkować uszkodzeniem danych, nieautoryzowanym ujawnieniem informacji, nieoczekiwanym działaniem sprzętu lub powodując zatrzymanie produktu lub systemu (odmowa usługi).
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7PAA006722&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0228