Zostały opublikowane informacje o podatnościach w Microsoft Edge (CVE-2018-8383) i Apple Safari, pozwalających na sfałszowanie, podmianę zawartości pasku adresu przeglądarki. Błąd wynika z możliwości aktualizacji paska adresu w czasie wczytywania strony i błędnego przetwarzania żądania HTTP. Podatność w Microsoft Edge została naprawiona, natomiast w Apple Safari zostanie naprawiona w zbliżającej się aktualizacji.

Źródło: https://www.rafaybaloch.com/2018/09/apple-safari-microsoft-edge-browser.html