ProduktTraffix SDC 5.2.0
Numer CVECVE-2022-25636
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opisnet/netfilter/nf_dup_netdev.c w jądrze Linuksa od 5.4 do 5.6.10 pozwala lokalnym użytkownikom na uzyskanie uprawnień z powodu braku zapisu na stercie. Jest to związane z nf_tables_offload.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.f5.com/csp/article/K13559191